Приватне акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


Cкорочена назва: ПрАТ «КБ «ТРАНСПОРТЕР»
ЄДРПОУ: 33516488
Юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1
Діяльність: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
Керівник: Кубіков Євген Вікторович, Директор  
Контактний телефон: -
Електронна поштова адреса: kb_transporter@academy.in.ua
Веб-сайт kbtransporter.academy.in.ua

Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПрАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПрАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПрАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР" не затверджувався, оскільки затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів не розміщувалось, оскільки таких рішень не приймалось.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що ПрАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР" не є управителем.

ProEmitent.INFO